INCROBB -hankkeen kysely suomalaisille yrityksille käynnissä

Helmikuussa 2020 on käynnistynyt Inclusive cross-border business networking of tomorrow (INCROBB) -hanke. Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan suomalaisten ja venäläisten PK-yritysten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueilla. Lisäksi pyritään löytämään alueella olevaa piilo-osaamista paikallisten PK-yritysten ja toimijoiden käyttöön.

Kysely Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan mahdollisia esteitä rajat ylittävälle yritysyhteistyölle. Asiaa taustoittava kysely on jo toteutettu venäläisille PK-yrityksille. Vastauksia on saatu n. 150 yritykseltä. Suomalaisille PK-yrityksille tehdään samansisältöinen kysely. Kyselyyn voi vastata, jos yrityksellä on jo kokemusta rajat ylittävästä yhteistyöstä tai jos kokemusta ei ole. Kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsasta osallistumista. Linkki on avoinna 31.8.2020 saakka.

Linkki kyselyyn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWKyTgIJ0aZ9YbjlFbYZSfMEU45P-2EPm6WJMSoUyAehAKsg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link