TyönVuoksi ry:n ja IntoPajat ry:n yhdistymisaikataulu tiivistyy -uusi toimija jo loppukesästä 2019

Tiedote 25.6.2019

Imatran seudulla toimivat TyönVuoksi ry ja IntoPajat ry yhdistävät voimansa. Yhdistymisellä tavoitellaan parempaa kattavuutta työttömien sijoittumisessa työelämään sekä nuorten henkilöiden kouluttautumismahdollisuuksien paranemista. Molemmat yhdistykset toimivat Yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteella, jossa tuotot käytetään yhdistysten kohderyhmän työllistymisen edistämiseen.

Yhdistymisestä on tiedotettu 13.5.2019. Valmistelujen edettyä on tiivistetty yhdistymisaikataulua. Aiemmin ilmoitetun vuodenvaihteen sijasta yhdistyminen tulee tapahtumaan jo loppukesästä 2019. Elokuun alussa henkilöstö siirtyy TyönVuokselle ja IntoPajat ry:n toiminta lakkaa alkusyksystä.

Uudelle toimijalle haetaan nyt yhteistä nimeä. Henkilöstölle on julkaistu nimikilpailu, joka päättyy 28.6. Myös TyönVuoksen toiminnassa mukana olevilta henkilöiltä toivotaan nimiesityksiä. Uuden toimijan nimi on tarkoitus julkaista loppukesästä. Aikataulun tiivistämisellä tavoitellaan parempaa kattavuutta työttömien sijoittumisessa työelämään sekä nuorten henkilöiden kouluttautumismahdollisuuksien paranemista.

TyönVuoksen ja IntoPajojen yhdistyttyä syntyvän uuden toimijan halutaan vastaavan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden palvelutarpeisiin jo alkusyksystä. Henkilöstön osaamisen yhdistäminen mahdollistaa myös palveluiden kehittämisen loppuvuodesta.

Palvelumme kuntalaisille säilyvät ennallaan koko yhdistymisprosessin ajan, sekä TyönVuoksi ry:n että Osuuskunta TyönVuoksen puolella. Tiedotamme aiheesta säännöllisesti kotisivuillamme sekä Facebookissa; Työnvuoksi.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Eija Palsinajärvi-Äikäs, TyönVuoksi ry, p. 044 735 6241 (https://saimaanvirta.fi)
toiminnanjohtaja Mika Salminen, IntoPajat ry, p. 040 538 1860 (www.intopajat.fi)

*

Uusi vahvempi toimija työllisyydenhoitoon syntymässä; TyönVuoksi ry ja IntoPajat ry yhdistävät voimansa

Yhdistymisellä tavoitellaan parempaa kattavuutta työttömien sijoittumisessa työelämään sekä nuorten henkilöiden kouluttautumismahdollisuuksien paranemista. Yhdistymisen taustalla on toimintaympäristön ja rahoituksen muuttuminen: EKSOTE:n palvelusetelin käyttö laajenee ja Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut maaliskuussa työllisyyden hoidon tulosperusteisen vaikuttavuusinvestointi -hankkeen. Näihin toimintoihin tarvitaan seudullisesti laajemmat hartiat, jonka yhdistyminen tarjoaa.

IntoPajat ja TyönVuoksi ovat selvittäneet tiiviimpää yhteistyötä keväästä 2019 lähtien. Selvitystyön perusteella yhdistysten hallitukset päättivät toimintojen yhdistämisestä. Aikataulullisesti tavoitteena on tuleva vuodenvaihde. Yhdistymisen taustalla on tieto, että taloudelliset resurssit ovat rajalliset ja vähenemässä. Palveluita hankitaan entistä enemmän kilpailutuksilla. Toimintaa tullaan rahoittamaan kilpailutetuilla asiantuntijapalveluiden myynnillä, omien tuotteiden ja palveluiden myynnillä esim. yrityksille sekä valtionhallinnon (esim. ELY, AVI, STEA) avustuksilla. Kunnat eivät suoraan rahoita yhdistyksen toimintaa, mutta voivat ostaa palveluita – esimerkiksi Rautjärvi ostaa työllistymistä edistäviä palveluita.

Tiedotamme aiheesta säännöllisesti täällä kotisivuillamme sekä Facebookissa; Työnvuoksi.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Eija Palsinajärvi-Äikäs, TyönVuoksi ry, p. 044 735 6241 (https://saimaanvirta.fi)
toiminnanjohtaja Mika Salminen, IntoPajat ry, p. 040 538 1860 (www.intopajat.fi)