Inclusive cross-border business networking of tomorrow (INCROBB)

Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 ohjelmasta rahoitettava hanke. Hankkeessa kehitetään rajat ylittävää yritysyhteistyötä Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueiden välillä. Tavoitteena on vahvistaa olemassa olevaa yritysyhteistyötä sekä löytää uusia yrityksiä yritysyhteistyön piiriin. Lisäksi vahvistetaan kiertotalouden toimenpiteitä yritysyhteistyössä ja pyritään löytämään hyödyntämättä olevaa osaamista yritysten käyttöön.

Keskeisiä toimenpiteitä on tiedon keruu ja analysointi suomalaisten ja venäläisten yritysten tarpeista rajat ylittävän yhteistyön lisäämiseksi. Lisäksi kerätään tietoa Kaakkois-Suomen, Pietarin ja Leningradin alueiden näkymättömästä asiantuntijapotentiaalista.

Yhdistyksen rooli hankkeessa on pilotoida kiertotalouden toimintamalleja ja edistää osaltaan yritysyhteistyötä ja uusien kiertotalouden toimintamallien luomista.

Hanke kestää vuoden 2021 loppuun. Hanketta hallinnoi Lappeenrannan-Lahden Teknillinen yliopisto (LUT). Hankkeessa ovat mukana myös Etelä-Karjalan Yrittäjät, Pietarin ammattikorkeakoulu ja Pietarin kauppakamari.

SaimaanVirralla oli tapaaminen Venäläisten Spasibon ja NeoRecyclingin kanssa keskustellakseen mahdollisista massakierrätyksen keinoista. Nämä Venäläiset yritykset tulevat vierailemaan SaimaanVirralla, kunhan korona-kriisin uhkatilanne laskee.

Lisätietoja antaa:

Jaana Hallberg, projektipäällikkö p. 050 325 4270

——————————————–

The project addresses the following problem areas:
1. Intensification of cross-border SME collaboration between South-East Finland and Saint Petersburg/
Leningradskaja oblast in various segments
2. Creating a mechanism of involving unemployed people of the regions under consideration into SMEs
activity in order to decrease unemployment rate and prevent labor force drain from the border
regions.
3. Offering solutions on acceleration of crucial circular economy principals in the context of the
regional SMEs cross-border activity.
The target groups of the project are:
1. SMEs of South-East Finland and Saint Petersburg/ Leningradskaja oblast
2. Unemployed experts of the regions under coverage of the projects
3. Regional authorities and non-governmental organizations

SaimaanVirta had a meeting with Spasibo and NeoRecycling in order to discuss the possible ways of recycling cluster development. these Russian companies will visit SaimaanVirta as soon as possible when the corona situation makes it possible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sefrcbc.fi/wp-content/uploads/sites/6/2018/11/SEFR-CBC-2014-2020-logo_jpeg_colour_eng.jpg