Sytkäri

Sytkäri-hankkeen päätoteuttajana on Imatran kaupunki. Osatoteuttajina ovat SaimaanVirta ry ja Saimaan ammattiopisto Sampo.

Hankeen kohderyhmänä on työttömyysuhan alla olevat 15 – 29- vuotiaat imatralaiset nuoret, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja syvempää ohjausta.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli eri toimijoiden välille, jotta pystytään entistä paremmin ohjaamaan nuoria elämässä eteenpäin koulutukseen ja työelämään. Jokaisella hankkeen toteuttajalla on omat osatavoitteet hankkeessa.

SaimaanVirta ry:n tavoitteet

1. Kiertotalouden tuotteistus/tuotetarinat

Mahdollisuus perehtyä tuotteistukseen ja luoda oma tuote ja sille tuotetarina. Kannustetaan ja ohjataan luomaan sekä ideoimaan uutta, kiertotalous edellä!

2. Tuettu kevytyrittäjyys -> yksi väylä työllistyä

Perehdytään kevytyrittäjyyteen. Kokeile ja saa lisätietoa kevytyrittäjyydestä, mitä se tarkoittaa arjessa!

3. Osatutkinnot/osaamistodistukset

Kiertotalouden osatutkinnot tai osaamistodistukset. Kouluttaudu työympäristössä, voit suorittaa tutkinnon osia tai hankkia osaamistodistuksia, jotka auttavat sinua, siirtyessäsi kokoaikaisesti opiskelemaan tai avoimille työmarkkinoille. Hyvä reitti opintojen pariin tai vahvistamaan urasuunnitelmiasi!

 

Lisätietoja antaa:  Johanna Ovaska, työvalmennuspäällikkö p. 050 435 9676

Hankkeen toteuttamista on ollut tukemassa