Työtä Vuoksesi

K-S Te-toimisto, työllisyyspoliittinen avustus.
Hankkeen päätavoite on työttömien työhakijoiden työllistäminen palkkatuella, siten että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa jokin muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi. Hanke parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään. Työpajatoimintaa järjestetään Imatralla, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.
Asiakkaat ohjautuvat toimintaan pääsääntöisesti em. kuntien alueelta, huomioiden kuitenkin työssäkäyntialueen rajat. Asiakkaita voi ohjautua toimintaan myös Lappeenrannan/Joutsenon alueelta.