Valto

Omat vahvuudet hyötykäyttöön!
Uudenlainen matalan kynnyksen ryhmätoiminta yli 30-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.

Uusia näkökulmia omiin kokemuksiin!
Valto-hankkeessa hyödynnetään uutena työmuotona etsivän aikuistyön mallia, jossa hanketyöntekijät jalkautuvat kohderyhmän keskuuteen ja ohjaavat asiakkaita hyödyllisten palvelujen pariin.

Omien mahdollisuuksien kartoitus!
Uusi polku johtaa kohti yhteiskuntaosallisuutta, koulutusta ja työelämää silloin, kun voimaantuminen nykymuotoisessa työpajatoiminnassa on haasteellista.

Ryhmän toiminnassa:
– Otetaan selvää ajankohtaisista asioista ja ryhmää kiinnostavista teemoista.
– Tuetaan askarruttavissa asioissa.
– Tutustutaan uusiin ihmisiin.
– Tehdään vierailuja ja tutustumiskäyntejä.
– Opetellaan arjen taitoja.
– Nautitaan ympäröivästä luonnosta.

VALTO – Valmiuksia toimia -hanke on kehittämishanke, jota hallinnoi Laptuote-säätiö sr ja osatoteuttajana on SaimaanVirta ry. Hankeaika 1.3.2019-28.2.2021

VALTO – Valmiuksia toimia -hanke kuuluu Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamiin hankkeisiin. Hanke rahoitetaan 5. toimintalinjasta, joka rahoittaa sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan liittyviä kehittämishankkeita. VALTO-hankkeen erityistavoite on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Rahoittajan edustajana toimii Hämeen ELY-keskus. Eksote rahoittaa hanketta kuntarahaosuudella.