SaimaanVirran Kierrätystä kyliin -hankkeen mennyt ja tuleva – projektipäällikön terveiset

Poistotekstiilit – tulevaisuus – tärkeys – arvot – hiilineutraalius – hiilijalanjälki – hiilikädenjälki – kannattaa olla mukana! Näillä sanoilla toivotan sinut tervetulleeksi lukemaan muutaman ajatuksen Kierrätystä kyliin -hankkeen ja poistotekstiilien osalta menneestä vuodesta ja tulevasta. SaimaanVIrran organisoima Kierrätystä kyliin -hanke on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoittama hanke, joka edistää käytöstä poistetun tekstiilin aktiivisempaa hyödyntämistä maaseudulla. Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2019, mutta erilaisten haasteiden takia toiminta lähti liikkeelle jokseenkin eri tavalla, mitä alun perin oli suunniteltu. Viime vuonna keskityimme vahvasti perustusten luomiseen sekä yleisesti tiedottamiseen poistotekstiilien hyödyntämisestä. Päätavoitteemme tälle vuodelle on jalkautuminen maaseudulle verkostoitumaan ja ideoimaan poistotekstiilien kierrätystä.

Viime vuonna hankkeessa tehtiin monenlaisia päänavauksia ja selvityksiä, mutta ennen kaikkea verkostoiduimme poistotekstiilien kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Ajattelemme, että verkostoituminen on kaiken hanketekemisen ydin. Yhteistyötahoja löysimme sekä paikallisista toimijoista ja hankkeista mm. Hinkua Etelä-Karjalaan!, Greenreality ja Circwaste -hankkeista että laajasti erilaisia suomalaisia toimijoita edustavasta Telaketju 2BF-hankkeesta. Tämän lisäksi olemme tehneet ja jatkamme jo aloittamaamme yhteistyötä Imatran seudun kehitysyhtiö KEHYn, LAB-ammattikorkeakoulun TKI-hankkeiden kanssa, LUT-yliopiston ja Saimaan ammattiopisto SAMPOn kanssa.  Uskon, että yritystahon sekä oppilaitos- ja tutkimushankkeiden yhteistyön tuloksena vuodesta 2021 tulee entistäkin värikkäämpi ja visuaalisempi – saattepa nähdä!

Kuitenkin täytyy todeta, että poistotekstiilien kierrättäminen suuressa mittakaavassa on vasta alkumetreillä ja toimijat täälläkin Etelä-Karjalassa ovat hajallaan. Hankkeen yhtenä sivutuloksena tuleekin olemaan lähtölaukaus tekstiilimateriaalin kierrättämisestä kiinnostuneiden ihmisten, yritysten ja yhteisöjen keräämiseksi yhdeksi verkostoksi – tavoitteena on lopuksi verkostojen rakentuminen yhdeksi suureksi tekstiilien kiertotalouden ekosysteemiksi, jossa eteläkarjalaisten eri toimijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa omalta osaltaan koko tekstiilialan siirtymisen kohti kestävää kiertotaloutta.

Kierrätystä kyliin -hankkeessa järjestetään maaliskuussa Tekstiilitalkoot -työpajapäivä. Tekstiilitalkoissa mukana yhteistyössä on Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanke. Tekstiilitalkoot järjestetään SaimaanVirran toimipaikassa koronarajoitukset huomioiden. Tarjoamme työpajoissa ideoita ja mahdollisuuksia poistotekstiilien hyödyntämiseen. Työpajoissa voi korjata vaatteita, tai ideoida ja valmistaa erilaisia tuotteita kierrätysmateriaaleista. Esimerkiksi ”Kaikkea kivaa napeista” -työpajassa voi hyödyntää SaimaanVirran nappivarastoa vaikkapa kivojen korujen tekemisessä. Työpajoilla työstettävät materiaalit kootaan SaimaanVirran tekstiili- ja kierrätyspajalle lahjoitetuista poistotekstiileistä. SaimaanVirta ottaa aukioloaikoinaan vastaan ihmisten ja yhteisöjen kaapeista, varastoista ja ullakoilta löytyvää tekstiilimateriaalia. Poistotekstiiliä tulee 250 – 500 kilon viikkovauhdilla. Vuonna 2021 järjestetään erilaisia keräystempauksia eripuolilla Etelä-Karjalaa, ja jalkaudutaan maaseudulle kehittämään yritystoimintaa poistotekstiilien ympärille.

Hankkeessa valitaan kuukausittain tekstiilinkierrättäjä, ja menneenä vuonna tekstiilinkierrättäjiksi valittiin Anu Kudjoi ja Loitsu Creations, Eko-Taipolis Taipalsaarelta ja Mona Melartin Imatralta sekä SaimaanVirta ry, joka järjestää ja organisoi poistotekstiilikeräystä ja -kierrätystä sekä valmistaa erilaisia tuotteita kierrätysmateriaaleista. Seuraava tekstiilikierrättäjä julkistetaan tosiaankin vasta helmikuussa ja ennakkotietona vihjaan, että helmikuun tekstiilikierrättäjä liittyy vaatekorjaamotoimintaan.

Lopuksi muistutan tärkeistä vuosiluvuista, jotka ovat 2020, 2023 ja 2025. Vuoden 2020 alussa tuli käyttöön valtakunnallinen Materiaalitori.fi -portaali, josta yritykset voivat hakea käsittelypalvelua toiminnastaan syntyville jätteille mukaan lukien tekstiilit. Jätelakiehdotukseen on kirjattu, että poistotekstiilien keräys voidaan Suomessa aloittaa jo vuonna 2023, vaikka EU:sta on tulossa erilliskeräysvelvoite kuluttajapoistotekstiileille vuonna 2025.

Tähän on mukava päättä vuosi 2020 ja aloittaa toimintaa täynnä oleva uusi vuosi maailman parhaiden yhteistyökumppanien, asiakkaiden ja some-seuraajien kanssa.

Kiitos Teille kaikille menneestä vuodesta ja menestystä uuteen vuoteen 2021!

Toivottelee,

Kierrätystä kyliin –hankkeen projektipäällikkö Jaana Hallberg,  jaana.hallberg@saimaanvirta.fi p. 050 325 4270