Toukokuun tekstiilikierrättäjä

Toukokuun tekstiilikierrättäjät – yhteistyölle ja yhteiselle työlle poistotekstiilien asiassa

Toukokuussa Kierrätystä kyliin -hanke haluaa antaa raikuvat suosionosoitukset yhteistyölle, jolla on saatu paljon aikaan kierrätyksen hyväksi! Erityisen huomion ansaitsee myös Telaketju -hanke, joka on koonnut uraauurtavan yhteistyöverkoston tekemään hartiavoimin hommia poistotekstiilin keräyksen, lajittelun ja jatkojalostuksen sekä kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien kehittämiseksi. Huhtikuussa 2021 päätökseen tullut Telaketju 2 -hanke ja aiempi Telaketju-hanke ovat nojanneet alan toimijoiden asiantuntemukseen, jonka varassa on kehitetty osaamiseen perustuvaa tekstiilien lajittelu ja hyödyntämisketju -ekosysteemiä.

Tekstiilialan yhteistyötä on toteutettu monialaisen ja kirjavan joukon voimin. Mukaan on lähtenyt poistotekstiilin kerääjiä ja jalostajia, esiprosessointia ja automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestäviä pajoja mm. SaimaanVirta, hyväntekeväisyysjärjestöjä, jätelaitoksia ja kaupunkeja. Saat lisää tietoa Telaketju-hankkeen matkasta, tuloksista ja jatkoaskelista tästä linkistä: Telaketjun loppuseminaari – tuloksia ja tulevaisuutta 21.4.2021 | Telaketju (turkuamk.fi).

Kiitokset vielä kaikille teille, jotka osallistuitte tavalla tai toisella Tekemisen arvoista työtä – poistotekstiilien hyödyntäminen ja design -webinaariin 14.4.2021. Tekemisen arvoista työtä -webinaarin esityksiä on nyt saatavilla täältä: Saimaan Virta – Tekemisen arvoista työtä webinaarin materiaalit Kiitos myös teille, jotka pyysitte SaimaanVirtaa esittelemään hankkeita ja puhumaan poistotekstiilien hyödyntämisestä työpajatoiminnassa. On ilo olla mukana tekemässä tulevaisuutta!

Me täällä Etelä-Karjalassa ajattelemme, että nyt toukokuussa alkaa uusi aika tekstiilinkierrätyksessä kohti toimivaa poistotekstiilin keräystä ja jatkojalostusta. Helmi-huhtikuussa järjestettiin laajoja parhaimmillaan yli sadan osallistujan webinaareja sekä eteläkarjalaisin että suomalais-venäläisin voimin rajat ylittävän yhteistyön hengessä. Etelä-Karjalassa tiedotusta, toimintaa ja tekstiilinkierrätyksen ekosysteemiä yhteistyössä ovat rakentamassa mm. SaimaanVirran Kierrätystä kyliin -hanke, Circwaste hanke, Etelä-Karjalan Martat, INCROBB-hanke, LALAPETE-hanke, Kehy, Wirma, Lappeenrannan kaupunki mm. Greenreality -toiminnalla sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupungit yhdessä mm. Hinkua Etelä-Karjalaan -hankkeella, Kärki Leader sekä yksittäiset alan toimijat maaseudulla ja kaupungeissa. Tässä yhteistyössä tärkein sanoma on, että kaikki ovat tervetulleita mukaan tekemään tekemisen arvoista työtä, jolla on merkitystä!

SaimaanVirta ry:n organisoima Kierrätystä kyliin -hanke on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoittama hanke, joka edistää käytöstä poistetun tekstiilin aktiivisempaa hyödyntämistä maaseudulla.