Kierrätystä kyliin

Lippu maaseuturahasto PIENI
maaseutu2020_oranssi

Keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa tekstiilikierrätyksen mahdollisuudet eri osissa maakuntaa sekä organisoida ja mallintaa käyttöarvoa omaavien tekstiilien keräys, kierrätys ja hyödyntäminen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Hanke edisti käytöstä poistetun tekstiilin aktiivisempaa hyödyntämistä ja lisäsi elinvoimaa Etelä-Karjalan maaseutualueilla. Hankkeessa luotiin poistotekstiilille keräys- ja hyödyntämismalli, jossa paikalliset toimijat vastasivat kierrätettävän tekstiilin keräyksestä ja hyödyntämisestä eri käyttötarkoituksiin. Kierrätystä kyliin -hanketta toteutettiin vuosina 2019-2022.

Kierrätystä kyliin

Ota yhteyttä ja kysy lisää

paivi-keronen

Päivi Keronen

Projektipäällikkö