Kierrätystä kyliin

Keskeisenä tavoitteena on kartoittaa tekstiilikierrätyksen mahdollisuudet eri osissa maakuntaa sekä organisoida ja mallintaa käyttöarvoa omaavien tekstiilien keräys, kierrätys ja hyödyntäminen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Hanke edistää käytöstä poistetun tekstiilin aktiivisempaa hyödyntämistä ja lisää elinvoimaa Etelä-Karjalan maaseutualueilla. Hankkeessa luodaan poistotekstiilille keräys- ja hyödyntämismalli, jossa paikalliset toimijat vastaavat kierrätettävän tekstiilin keräyksestä ja hyödyntämisestä eri käyttötarkoituksiin.

Kierrätystä kyliin

Ota yhteyttä ja kysy lisää

paivi-keronen

Päivi Keronen

Projektipäällikkö