Osaamisen polut

EU osarahoittama
UudistettuSVlogov

Osaamisen polut – osaamisen poluilla kohti työelämää -hanke (ESR+ 2023–2025) on Laptuote-säätiö sr:n ja SaimaanVirta ry:n toteuttama ryhmähanke.

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt, kuten ilman ammatillista koulutusta olevat tai keskeytysuhan alla olevat alle 29-vuotiaat nuoret, maahanmuuttajataustaiset sekä osatyökykyiset.

Hankkeessa vahvistetaan kohderyhmän työelämävalmiuksia ja ammatillista osaamista, jotta siirtyminen opintoihin tai työelämään helpottuu. Toimenpiteinä ovat oppimisympäristöjen ja suoritettavien tutkinnonosien tunnistaminen ja kuvaaminen SaimaanVirran valmennusyksiköissä sekä ulkopuolisissa yrityksissä. Lisäksi kehitetään uutta työhönvalmennuksen ohjausmallia, jonka pohjana on soveltuvin osin mm. IPS – Sijoita ja Valmenna! -toimintamalli.

Asiakasohjauksen ja työllistämisen haasteita ratkotaan tiiviillä toimija- ja verkostoyhteistyöllä. Yhteistyötahoihin kuuluvat alueen yritysten lisäksi esimerkiksi TE-toimisto, TYP ja Saimaan ammattiopisto Sampo. Työllistämistä edistetään kouluttamalla kohderyhmästä työelämän kokemusosaajia. Kokemusosaajien kanssa tehdään yhteistyötä mm. työnantajien työkykyosaamisen kehittämisessä. Hankkeen toteuttajien toiminnan laatua kehitetään hyödyntäen Into ry:n julkaisemia työpajatoiminnan laatukriteereitä.

SaimaanVirran osalta hanketta on rahoitettu osin myös Imatran kaupunginhallituksen myöntämällä toiminta-avustuksella.

 

Osaamisen polut

Ota yhteyttä ja kysy lisää

niina-klemolin

Niina Klemolin

Palvelupäällikkö