ETKATEX

Etkatex Illustrator logo
EU osarahoittama

ETKATEX

Tekstiilijätteen erilliskeräysvelvoite tuli voimaan Suomessa vuonna 2023. EU:n kestäviä tekstiilejä koskevan strategian tavoitteena on muun muassa tekstiilituotteiden pitkäikäisyys ja kierrätettävyys, sekä tuotteissa käytettävien kierrätyskuitujen lisääminen.

Kiertotalouteen sisältyy tavoite tuotteen arvon säilymisestä mahdollisimman pitkään. Tuotteen käyttöiän pidennys ei tarkoita ainoastaan pitkään käytössä kestävää tuotetta, mutta myös mallia, jossa tuote voi kiertää useammalla käyttäjällä elinkaarensa aikana esimerkiksi lainausverkoston tai uudelleenmyynnin kautta. Kun tuotetta ei voi enää käyttää, se voitaisiin kierrättää uudeksi tuotteeksi tai kuiduksi ja jatkaisi näin mukana kierrossa.

ETKATEX Etelä-Karjalan poistotekstiilit kiertoon -hankkeen keskeisenä tavoitteena on Etelä-Karjalasta kerättävien kierrätyskelpoisten poistotekstiilien materiaalituntemuksen lisääminen ja poistotekstiilien paikallisen hyödyntämisen edistäminen. Hankkeen avulla kehitetään poistotekstiilien lajittelua sekä tutkitaan eri kangasmateriaalien hyödynnettävyyttä jatkokäytössä. Lisäksi edistetään saadun materiaalin hyötykäyttöä ensisijaisesti Etelä-Karjalassa. Toimintaan kuuluu poistotekstiileistä saatua materiaalia sisältävien tuotteiden tuotekehitystä edistäviä toimenpiteitä.

Hankkeen tehtävälistalla:
1. saada kerättyä alueen poistoon menevä kuluttajatekstiilimateriaali mahdollisimman hyvälaatuisena
2. kehittää kerätyn materiaalin lajittelua ja materiaalituntemusta
3. saada mahdollisimman paljon kerättyä materiaalia takaisin kiertoon uusina tuotteina tai tuotteen osana/osamateriaalina.
4. edistää poistotekstiilin hyötykäyttöä Etelä-Karjalan alueella

Hankkeen päätoteuttajana toimii SaimaanVirta ry ja osatoteuttajana on LAB ammattikorkeakoulu. Yhteistyössä mukana LUT-yliopisto sekä Etelä-Karjalan jätehuolto.
Hankkeen kesto on kaksi vuotta, 1.1.2023 – 31.12.2024.

 

ETKATEX

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kati, henkilökortti kuva

Kati Kylliäinen

Projektipäällikkö