Kokemusliikunnalla ja harrastuskokeiluilla työkykyä

Logo_pieni_kokemusliikunnalla
FI V Euroopan unionin osarahoittama_POS

Hankkeessa käynnistetään Imatralla liikunta-, kulttuuri- ja luontokokemuksia tarjoavaa toimintaa osana työllisyyttä edistäviä palveluja. Hankkeen kohderyhmän muodostavat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

 

Kokemusliikunnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaan osallistuvien tarpeista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, joka mahdollistaa onnistumisen ja osallisuuden kokemukset. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu liikunnan rinnalla myös elintapaohjausta sekä kulttuuri- ja luontokokemuksia synnyttäviä toimintoja. Toiminnan pääpaino on liikuntaa lisäävässä toiminnassa.

 

Toiminnan avulla vahvistetaan Imatran seudulla asuvien, heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä. Näin toimintaan osallistuvilla on lisää edellytyksiä työelämään tai koulutukseen sijoittumiseen.

 

Hankkeen tavoitteet:

  • Osallistujien fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä hyvinvointia edistävän toiminnan omaksuminen osaksi osallistujan omaa arkea.
  • Liikuntaa, elintapaohjausta, kulttuuri- ja luontokokemuksia hyödyntävien toimintamallien käyttöönotto osana työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä edistäviä palveluja.

 

Kokemusliikunnalla ja harrastuskokeiluilla työkykyä -hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR+ hanke.

Kokemusliikunnalla ja harrastuskokeiluilla työkykyä

Ota yhteyttä ja kysy lisää

niina-klemolin

Niina Klemolin

Palvelupäällikkö, projektipäällikkö