Nuorten työpaja
Kompassi

Nuorten työpaja Kompassin kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti 17–28 vuotiaat imatralaiset koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret.
He voivat olla peruskoulun tai peruskoulun jälkeiset opintonsa keskeyttäneitä, ilman jatko-opiskelupaikkaa olevia tai nuoria joiden työllistyminen ei ammatillisesta koulutuksesta huolimatta ole onnistunut.

Työpajaympäristössä pyritään työ- ja yksilövalmentajien tuella vahvistamaan nuorten sosiaalisia sekä työ- ja opiskeluvalmiuksia sekä käytännön osaamista eri työtehtävissä.
Ulkopuolisilla työkohteilla suoritettavien käytännön työtehtävien lisäksi nuorille järjestetään työllistymistä edistävää ryhmätoimintaa lähinnä koulutuksellisina osioina.

Työpajalla kerrytetty osaaminen on mahdollista tunnistaa ja dokumentoida hyödynnettäväksi myöhemmin hakeuduttaessa opiskelemaan tai työelämään.

Lisätietoja antaa:

Johannna Ovaska, työvalmennuspäällikkö p. 050 435 9676

 

Toimintaa on ollut taloudellisesti tukemassa