Virva-virtuaalivalmennus

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Virva-virtuaalivalmennus on Hämeen Ely-keskuksen rahoittama hanke ajalle 1.8.2021-31.8.2023

Hanke luo yksilöllisempiä valmennusmahdollisuuksia etävalmennuksena ja osana työpajavalmennusta.

Virva-virtuaalivalmennus hankkeen kohderyhmänä ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret, maahanmuuttajat ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kohderyhmälle entistä yksilöllisempiä ja helposti tavoitettavia valmennuspalveluita. Hanke lisää kohderyhmän osallisuutta, hillitsee syrjäytymistä sekä vähentää valmentautujien eriarvoisuutta mahdollistamalla asuinpaikasta riippumatta tasavertaiset valmennuspalvelut ja työvalmiuksien kehittämisen.

Hankkeessa luodaan uudenlainen etä- ja hybridivalmennukseen soveltuva digitaalinen verkkovalmennusympäristö, jota voidaan käyttää etävalmennuksessa tai osana työpajavalmennusta. Verkkoalustan ja verkossa toteutettavien palveluiden suunnittelussa huomioidaan henkilöt, joilla digiosaaminen on heikkoa. Hankkeessa kehitetään lisäksi eri valmennuksellisiin tavoitteisiin ja lähtökohtiin soveltuvaa materiaalia ja oppimistehtäviä.

Hankkeen avulla rakennettu etävalmennusympäristö integroidaan osaksi SaimaanVirta ry:n toimintaa.

 

Lisätietoja:

Niina Klemolin, projektipäällikkö p.040 830 5820