Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

SaimaanVirta ry

SaimaanVirta ry sai alkuunsa vuonna 2019, kun TyönVuoksi ry ja IntoPajat ry yhdistyivät. Yhdistymisen myötä saatiin Etelä-Karjalaan entistä vahvempi toimija työllisyyden edistämiseen ja sosiaalisen työllistämiseen. Valmennusyksiköitä on Imatralla ja pääasiallisena toimialueena Imatran seutukunta. Osa palveluista kattaa kuitenkin koko Etelä-Karjalan. Yhdistyksen järjestää valmennus- ja työllistämistoimintaa vuosittain noin 400-450 henkilölle, joista noin 30 % on alle 30-vuotiaita nuoria.


Lue lisää

SaimaanVirta ry:n palvelut täydentävät kunnallisia sekä maakunnallisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehdon. Yhdistys toimii yksityisenä sosiaalipalveluiden tuottajana sekä kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelituottajana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTELLE. Lisäksi SaimaanVirta ry toimii yksityisenä työllistymispalveluiden tuottajana paikalliselle työhallinnolle. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on hyväksynyt yhdistyksen valtionapukelpoiseksi nuorten työpajaksi.
SaimaanVirta on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) sekä Sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) jäsen.

SaimaanVirta ry kehittää ja uudistaa palveluitaan säännöllisesti tuotteistamisen avulla, henkilöstö kouluttautuu aktiivisesti itseopiskellen sekä osallistumalla toimialan eri koulutustilaisuuksiin. Toiminta on asiakaslähtöistä, monipuolista sekä laadukasta.
SaimaanVirta ry:n valmentautuja-asiakasryhmä muodostuu nuorista, vaikeasti työllistyvistä, heikossa työmarkkina-asemassa olevista, maahanmuuttajista ja osatyökykyisistä työttömistä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää valmentautuja-asiakkaiden elämänhallinnan valmiuksia ja arjentaitoja sekä tukea siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Yhdistys tarjoaa kiinnittyville valmentautuja-asiakkaille yksilöllisiä, moniammatillisia ja laadukkaita valmennuspalveluita. Käytössä on ohjaava sekä ratkaisukeskeinen työote.

SaimaanVirta ry:hyn kiinnittyvien valmentautuja-asiakkaiden osaamista ja työkykyisyyttä lisätään työtekemisen lisäksi työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen menetelmin yhdistyksen eri työyksiköissä tai yrityksissä. Valmennus on laaja-alaista, sektorit ylittävää yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa ja se vahvistaa avoimilla työmarkkinoilla tarvittavia taitoja.

Yhdistyksen toiminta tukeutuu yhdessä hyväksyttyihin arvoihin ja tavoitteisiin

Arvot
• Teemme ja jaamme hyvää- vastuullisesti ja kannattavasti
• Rohkeasti uudistuen, ihmistä ja ympäristöä kunniottaen

Visio
Eteläkarjalainen asiakkaiden ja kumppaneiden ykkösvalinta työllisyyden hoidossa ja kiertotaloudessa

Missio
Polku palveluihin, silta työelämään ja opintoihin

Strategian mukaiset tavoitteet
SaimaanVirta ry on alueellinen hyvinvoinnin tekijä

• Paikallisen elinvoiman tuki
• Työllisyyden edistäjä ja uusien palveluiden tuottaja
• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
• Ihmisten osallistaja yhteiskunnassa